WELKOM

English Nederlands

WATERVOGELS
Dodaars
Aalscholver
Zwarte Zwaan
Meerkoet

GANZEN EN EENDEN
Grauwe Gans
Wilde Eend
Casarca

ROOFVOGELS
Vale Gier
Buizerd
Torenvalk

REIGER-ACHTIGEN
Kleine Zilverreiger

MEEUWEN
Geelpootmeeuw

DUIVEN
Stadsduif (Rotsduif)
Houtduif
Turkse Tortel
Zomertortel

ZWALUWEN
Gierzwaluw
Alpengierzwaluw
Oeverzwaluw
Rotszwaluw
Boerenzwaluw
Roodstuitzwaluw
Huiszwaluw

KRAAIEN
(Vlaamse) Gaai
Kauw
Alpenkraai
Bonte Kraai
Raaf

OVERIGE
Bijeneter
Aziatische Steenpatrijs

ZANGVOGELS
Winterkoning
Kleine Zwartkop
Grauwe Vliegenvanger
Bonte Vliegenvanger
Roodborsttapuit
Blauwe Rotslijster
Merel
Pimpelmees
Koolmees
Roodkopklauwier
Huismus
Huismus2
Vink
Groenling
Putter

HUISDIEREN
Kip
Beo
Overige

email mij