WELKOM

English Nederlands

GANZEN en EENDEN
Grauwe Gans
Canadese Gans
Rotgans
Wilde Eend
Carolina Eend

WATERVOGELS
Knobbelzwaan
Bruine Pelikaan
Brandts aalscholver
Geoorde aalscholver
Pelagische aalscholver
Zeekoet
Duifzeekoet
Kuifpapegaaiduiker

LOOPVOGELS
Kalkoen
Californische kuifwartel

REIGERS en IJSVOGELS
Amerikaanse Blauwe Reiger
Grote Zilverreiger
Groene Reiger
Bandijsvogel

ROOFVOGELS
Kalkoengier
Visarend
Amerikaanse zeearend
Coopers sperwer
Roodschouderbuizerd
Roodstaartbuizerd
Steenarend
Amerikaanse torenvalk
Slechtvalk

WAADVOGELS
Killdeerplevier
Noordamerikaanse zwarte scholekster
Amerikaanse oeverloper

MEEUWEN
Heermanns meeuw
Californische meeuw

DUIVEN
Rotsduif / Stadsduif
Bandstaartduif
Turkse Tortel
Treurduif

KOLIBRIES
Breedstaartkolibrie
Rosse Kolibri

SPECHTEN
Eikelspecht
Haarspecht
Gouden Grondspecht
Witborst Boomklever
Amerikaanse Boomkruiper

VLIEGENVANGERS
Westelijke bospiewie
Wilgenfeetiran
Zwarte Phoebe
Koningstiran

KRAAIEN en GAAIEN
Steller's Gaai
Blauwe Gaai
Westelijke Struikgaai
Amerikaanse Ekster
Amerkaanse Kraai
Raaf

ZWALUWEN
Zwarte Gierzwaluw
Purperzwaluw
Boomzwaluw
Groene Zwaluw
Noord-Amerikaanse ruwvleugelzwaluw
Oeverzwaluw
Amerikaanse Klipzwaluw
Boerenzwaluw

MEREL-ACHTIGEN
Roodborstlijster
Epauletspreeuw
Geelkaakweidespreeuw
Brewers Troepiaal
Glanstroepiaal
Bruinkop koevogel
Bullock's Wielewaal (Bullock-troepiaal)

ZANGVOGELS
Amerikaanse Matkop
Kastanjerugmees
Struikmees
Rotswinterkoning
Huiswinterkoning
Moeraswinterkoning
Noordamerikaanse Waterspreeuw
Bergsialia
Townsend-solitaire
Heremietlijster
Katvogel
Spreeuw
Ceder pestvogel
Gele Zanger
Heremietzanger
Geelborstzanger
Louisiana Tangare (Westelijke Tanager)
Gevlekte Towhee~
Musgors
Zanggors
Witkruingors
Grijskopjunko
Grijze Junko Oregon
Zwartkopbisschop
Avonddikbek
Lazulivink
Amerikaanse Roodmus
Mexicaanse Roodmus
Kruisbek
Witbandsijs
Treursijs
Huismus

ONBEKEND
Onbekende roofvogel
onbekend2
onbekend3
onbekend4
onbekend5
onbekend6
onbekend7

email mij