Curriculum Vitae van Camille van den Berg

2018-10-23

 

Persoonlijke gegevens

naam         Camille Fernand van den Berg.

geslacht     mannelijk.

geboren     15-06-1967 te Leiden.

beroep       wetenschappelijk Analist/Programmeur, medische specialisatie.

 

Opleidingen

Stedelijk Gymnasium te Leiden. (1980-1986)

Rijks Universiteit Leiden, Informatica (1986-1993),

afstudeerrichting: Medische Research.

specialisaties: Beeldverwerking, Kunstmatige Intelligentie, Signaalanalyse.

bijzondere vakken: eenmalig college Biomedische NMR, cursus Communicatieve Vaardigheden.

 

Bijzondere activiteiten

Lid van de leerlingenraad van het Stedelijk Gymnasium. (1980-1986)

Bestuurslid (Assessor) van 'de Leidsche Flesch', studievereniging voor o.a Informatica. (1987-1988)

Deelname aan de Internationale Computer Olympiade voor denkspellen te Maastricht met Othello‑programma. (1991)

Oprichting van eenmansbedrijf: COMO (Computer Ondersteuning van Medisch Onderzoek) (1994)

Deelname aan TechEd 1994: Symposium van en over Microsoft voor Technici.

Microsoft cursus 4995A - C#/.Net (2010)

Prince 2 Foundation diploma (2010)

Optreden in verschillende musicals; spelregie en productie van een opera.

Voorzitter van de Vereniging van Eigenaren van mijn appartementencomplex (2016-).

 

Werkervaring (beknopt)

Diverse opdrachten vanuit mijn bedrijfje (1993-heden)

Senior Software Engineer bij iSoft, farmacie systemen in ziekenhuizen (2009-2017)

Software Engineer bij Medis, werk aan 3D medische beeldanalyse (2008-2009)

Dwarsfluit- en T’ai Chi instructeur (2003-2012)

Wetenschappelijk medewerker bij TNO-TPD, afdeling Kennis en Informatie Systemen. (1998-2002)

Analist/Programmeur bij Melvo beheer BV, werk aan een meetapparaat voor reclame. (1993-1998)

Analist/Programmeur aan Eindeloos Bridge, een bridge-spelend programma. (1993-2006)

Afstudeerproject aan het Laboratorium voor Klinische en Experimentele Beeldverwerking. (1991-1993)

Student-assistent bij Informatica voor verschillende vakken. (1992-1993)

 

Computerervaring (beknopt) (vanaf 1984)

Vooral ervaring op PC’s onder Windows.

Belangrijkste talen zijn C#, C(++), Delphi en Java

Specialismen: Beeld- en signaalanalyse, Kunstmatige Intelligentie, Functional Design en User-Interfaces, Scrum.

 

Hobbies

Muziek      (beluisteren; zang en bespelen van o.a. dwarsfluit en saxofoon)

Tai-Chi

Spellen      (rollen-, bord-, denk-, en computerspellen)

Fotografie, Biljart & Snooker, Mineralogie, Scuba duiken


Werkervaring (uitgebreid)

 

Freelance opdrachten vanuit COMO (1993-heden)

In oktober 1993 bleek het voor de werkzaamheden voor Melvo handig om dat vanuit een eigen bedrijfje te doen, wat leidde tot de oprichting van COMO. Toen mijn werkzaamheden daar eindigden, ben ik 4 jaar bij TNO in dienst geweest. Van 2002 tot 2008 werkte ik weer vanuit COMO, aan gevarieerde opdrachten. Ook het werk voor Bridgesoft viel onder COMO.

Vanaf mei 2017 ben ik opnieuw als freelancer actief.

 

Hieronder een korte beschrijving van wat opdrachten:

NICTIZ, VZVZ, werk aan medicatieveiligheid en ketenzorg (mei 2017 - ):

Bij medicatieveiligheid heb ik een viewer gemaakt voor de nieuwe MP9 standaard voor uitwisseling van medicatiegegevens, bv. via het LSP, en bij ketenzorg een vergelijkbare viewer. Daarnaast heb ik conversiescripts ontwikkeld om het invoeren van zulke berichten te versimpelen, en een aantal use cases en voorbeeldberichten samengesteld voor de Proof of Concept fase.

Technieken: XML, XSLT2, XPATH2 (in Oxygen), xHTML, Javascript

Bridge Beter, werk aan Progress (maart – juni 2007):

Nadat mijn werk voor Bridgesoft eindigde, heeft ‘concurrent’ Bridge Beter me benaderd om generieke installatie-software te ontwikkelen voor hun educatieve programma’s.

Technieken: Microsoft Installer, MakeMSI (Dennis Bareis), batch files.

KLM, afdeling QA, werk aan Brains-derivaat Mains (mei – okt. 2007):

Het programma Brains is een toepassing van een generiek systeem, waarvan ook een andere toepassing draait bij de KLM onder de naam Mains. Deze wordt gebruikt als database om alle storingen, reparaties en onderhoud aan vliegtuigen op te slaan en slim te doorzoeken. Mijn werk bestaat uit support en het uitbreiden van de functionaliteit om ook gegevens uit andere databases op te kunnen nemen.

Technieken: Java, Apache POI (verwerken Excel files).

Politie ZHM, afdeling ADI, werk aan Brains (aug 2006):

Nadat de ontwerper van Brains, Jan Rogier, bij de politie is gaan werken, heeft hij mij opnieuw in laten huren om een uitbreiding voor Brains te maken: het koppelen van misdaadgegevens aan plattegronden via verschillende coördinaat-systemen.

Technieken: Java, XML.

TNO-TPD, werk aan Brains (sep 2005 – aug 2006):

het werk dat ik hieraan deed terwijl ik nog in dienst was bij TNO, kreeg een vervolg. Ik heb een analyse en documentatie van het huidig systeem gemaakt, een PDF module toegevoegd, en aan de opzet & bouw van nieuwe database module gewerkt.

Technieken: Java, PDF (Multivalent), CVS (met remote repository), RDF (Sesame, en extensies als RDFS), XML, SOAP, Ajax.

Bouw / onderhoud van verschillende websites:

Voor mijzelf heb ik wat websites over verschillende thema’s in elkaar gezet, en voor mijn zanglerares onderhield ik haar website en heb ik een aantal uitbreidingen toegevoegd.

Technieken: HTML (strict 4.01, xhtml) & CSS, PHP, mySQL, Javascript.

 

Senior Software Engineer bij CSC (dec 2009 – apr 2017)

CSC (sinds 2017: DXC) is begonnen als Bazis (BAkker Ziekenhuis Informatie Systeem) in het LUMC in de jaren ’60. Na verschillende overnames is het nu onderdeel van een grote internationale speler op het gebied van medische informatica. Binnen ons ZIS framework ben ik technisch verantwoordelijk de farmacie producten Transmurale Medicatie Viewer (TMV) en Toedieningsregistratie (TRS). Met TMV worden medicatiegegevens van een patiënt opgehaald bij apotheken via het Landelijk SchakelPunt, dat onderdeel is van het landelijk EPD. Het doel is arts en apotheker zo een goed mogelijk beeld te geven van het medicatie-gebruik van een patiënt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van authenticatie en autorisatie (o.a. UZI-pas), HL7v3 (XML) berichtenverkeer dat voldoet aan de AORTA standaard (NICTIZ), webservices, etc.

TRS ondersteunt ziekenhuisapothekers, verpleging en artsen bij het uitzetten, toedienen en monitoren van voorgeschreven geneesmiddelen voor een klinische patiënt om zoveel mogelijk medicatiefouten te voorkomen.

Voor beide producten doe ik ook functionele analyse, 3e (en soms 2e)-lijns support en soms klant-implementaties en projectmanagement.

Technieken: Windows, C# / .NET (Visual Studio, TFS), WCF, Delphi, COM, Webservices (IIS), XML (HL7v3), SQL, UML (Enterprise Architect), GUI design, Testing, Prince2, Scrum.

 

Daarnaast heb ik gewerkt aan verschillende andere projecten:

·         CGL – Bij de vernieuwing van ons Geneesmiddelen Logistiek product had ik de rol van Product Owner en team lead van de Functionele Analisten. Naast een technologie-vernieuwing (web-based met Silverlight en Telerik Controls) was dit ook het eerste Scrum-project binnen onze vestiging.

·         Facturatie – Bij de vernieuwing van ons Facturatie product heb ik samen met een Product Owner de functionele architectuur opgezet en de componenten op hoofdlijnen uitgewerkt.

·         Gedetacheerd bij vZVZ - als architect voor het LSP heb ik meegeholpen aan de nieuwe documentatie opzet.

 

Overige cursussen (naast C# en Prince2): Scrum, Requirements Engineering with Use Cases, Enterprise Architect, Usability, Requirements in Agile projecten, zelfstudie Web development (HTML5, Javascript, Angular,..)

 

Software Engineer bij Medis Medical Imaging Systems BV (mei 2008 - nov 2009)

Medis is een bedrijf dat in 1989 opgericht is om software, die bij het LKEB (zie afstudeerproject) ontwikkeld is, te commercialiseren. Het is wereldwijd marktleider in kwantificatie van cardiologische beelden, in het bijzonder Röntgen (QAngio XA), MRI en CT (QMass) beelden van het hart. Door nauwkeurige meetgegevens op te leveren over coronaire vernauwingen, infarct-groottes en dergelijke worden radiologen en cardiologen optimaal ondersteund in het stellen van diagnoses en het trekken van een behandelplan.

In mei 2008 ben ik daar begonnen bij het Mass team, dat verantwoordelijk is voor het onderhoud en de verdere ontwikkeling van QMass (voor hart-functie en infarct-grootte bepalingen) en QFlow (voor het meten van stroomsnelheden van o.a. de aorta). In het team specialiseer ik me op de User Interface (in Qt, met C++). Daarnaast coördineerde ik het ontwerp van een compleet vernieuwde versie van QMass door brainstormsessies te organiseren, de resultaten te bundelen tot een requirements document, en een prototype te bouwen.

Helaas bleek ook Medis niet immuun voor de economische crisis, en moesten noodgedwongen alle tijdelijke contracten worden ontbonden.

Technieken: Windows, Linux, C++, Qt, DICOM, UML, testing (Acceptance-, Regressie- en Unit-), CMM (proces-kwaliteit).

Screenshot van QMass 7.2
Figuur 1: Een screenshot van QMass.

 

Dwarsfluit- en T’ai Chi instructeur (2003-2012)

Privé-dwarsfluitles aan verschillende leerlingen (sinds 2003), en instructeur/leermeester bij een drum-fanfare (2003-2005).

T’ai Chi lessen gegeven aan een groep collega’s, als vervangende leraar, als gastleraar. (2008-2012) Organiseren van zomerlessen.

 

Wetenschappelijk medewerker bij TNO, instituut Technisch Physische Dienst (TPD), divisie Instrumentatie en Informatie, afdeling Kennis- en Informatie-Systemen (1999-2002)

Het project waar ik gedurende mijn hele periode bij de TPD aan heb gewerkt, is het ontwikkelen van een nieuwe Level Sensor voor de volgende generatie wafersteppers van ASML. Dit apparaat wordt gebruikt bij de productie van chips, om de silicium-wafer met het gewenste patroon te belichten. Omdat, zeker na een aantal procesgangen, het oppervlak van de wafer oneffen is, en de scherpte-diepte van de gebruikte lenzen zeer gering is, moet de wafer onder de lens op een neer bewogen worden. De Level Sensor meet het oppervlak van de wafer op, om deze bewegingen aan te kunnen sturen. Mijn taak bij het team was een applicatie te ontwikkelen om de hardware op laag niveau te kunnen diagnosticeren. De applicatie draait op een Sun, is ontwikkeld in C en de user-interface in xFaceMaker.

Verder heb ik onder andere meegewerkt aan Brains, een applicatie die recherchewerk ondersteunt. (zie ook freelance werk bij politie en KLM.) Dit programma helpt rechercheurs bij het ordenen van gegevens uit procesverbalen, telefoon-taps en dergelijke, het toetsen van hypothesen, en het afbeelden van relevante gebeurtenissen op tijdlijnen. Een prototype (in Java) is al geruime tijd in ontwikkeling bij TNO, en mijn taak was het bijwerken en verbeteren van de functionele specificatie, de programma-structuur en het testen van nieuwe versies.

 

Freelancer bij Melvo Beheer BV (vanuit mijn bedrijf COMO). (1993-1998)

Werk als analist/programmeur in een klein team aan de ontwikkeling van meet-apparatuur onder de naam Verilex, dat meet waar mensen naar kijken bij reclames (3 dagen per week). Door oog-registratie wordt bepaald of mensen een aantal cruciale onderdelen van een reclame in een tijdschrift of op TV hebben waargenomen. Met twee à drie programmeurs ontwikkelden we software voor de aansturing van de hardware, het aanbieden van de stimuli en het verwerken van de meetgegevens. Hiervoor werden PC’s gebruikt onder Windows, en er werd voornamelijk in C++ geprogrammeerd. De hardware bestond uit verschillende kamera’s, framegrabber kaarten, LCD displays, AD-converters etc. Ik heb o.a. een scripttaal ontwikkeld en geïmplementeerd om op tijdbasis en interactief beelden en geluiden aan te bieden aan een respondent. Verder heb ik een aantal hulpprogramma’s geschreven, onderzoek gedaan naar bruikbaarheid van hardware etc. Begin 1998 was het apparaat gereed om commercieel te gaan draaien, en hield mijn werk op.

de meetopstelling met respondent
Figuur 2: Verilex - de opstelling

rapportage van twee advertenties
Figuur 3: Verilex - een rapportage

 

Werk aan het bridge-spelend programma Eindeloos Bridge. (1993-2006)

Dit werk begon freelance, 2 dagen per week, als het omzetten van een bestaand deel van dit bridge programma van BASIC naar C ten behoeve van het CDI apparaat van Philips. (1993-1994) Nadat ons werk was afgerond heeft Philips uiteindelijk besloten Eindeloos Bridge voor CDI toch niet op de markt te brengen. Het omgezette (en geherstructureerde) programma is daarna als basis gebruikt voor de volgende versies van Eindeloos Bridge op de PC, waar ik op commissie-basis aan ben blijven werken, samen met gemiddeld 3 andere programmeurs. Mijn taak behelsde de structuur en data-huishouding van het afspeel-programma, en het doorrekenen van het eindspel.

Technieken: C, Perl, AI (alpha-beta, heuristieken,...)

 

Afstudeerproject op het Laboratorium voor Klinische en Experimentele Beeldverwerking, verbonden aan het Academisch Ziekenhuis Leiden (tegenwoordig LUMC). (1991-1993) De titel van het project luidde "Transformatie van 3D SPECT-beelden van het hart ten behoeve van kwantitatieve analyse". Het hield in dat ik 3D beelden van het hart automatisch zo roteerde dat het hart hier ‘rechtop’ in gezet werd, zodat verdere automatische analyse van de beelden mogelijk werd. Dit gebeurde op een PC onder DOS in C.

 

Werkgroepassistent bij de volgende vakken: (1992-1993)

Computerorganisatie - begeleiden van het schrijven door studenten van een CPU-simulator.

Computergesteunde Medische Besluitvorming - begeleiden van studenten bij opdrachten in o.a. EXSYS en Prolog.

Biomedische beeldverwerking en patroonherkenning - begeleiden van studenten op PC in TCL, Matlab en bij het maken van opgaven.

 

 

Computerervaring (uitgebreider)

Platformen

PC, Sun en HP werkstations

Operating Systemen

Windows, Unix, Dos

Programmeertalen

C, C++

 

Pascal / Delphi

 

HTML5, CSS3, Javascript, JQuery, …

 

XSLT2, XPATH2

 

Java

 

Perl

Systeemontwerp

UML, Archimate (o.a. met Enterprise Architect)

Speciale software

Finale (muziek noten-zet-programma)

Een compleet overzicht over mijn vaardigheden is te vinden in een apart Excel sheet.

 

 

Natuurlijke talen

Engels: zeer goed       (passief bijna als 2e moedertaal, actief iets minder)

Duits: behoorlijk          (genoeg voor niet-specialistische conversatie of lezen van handleiding)

Verder enig Frans en Italiaans.

 

 

Adres gegevens

COMO / Camille van den Berg

Sonia Gaskellstraat 8

2331 BJ  Leiden

telefoon (071)5724470

KvK nr. 28062876 (te Leiden)

BSN: 1748 46 101

email: COMO@xs4all.nl

 

 

Referenties

      Guido Rebel, senior project manager QMass/QFlow bij Medis bv.: 071-5421789 / grebel@medis.nl

      Jan Rogier, voormalig politiekorps Hollands Midden; voorheen TNO-TPD, 06-28486306 / jan.rogier@icloud.com

      Yves van de Vijver, voorheen principal software engineer bij CSC; yvdvijver@inone.nl.